Status prac budowlanych II etapu

Status prac budowlanych II etapu

Obecnie dobiegły końca prace tynkarskie oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

Jednocześnie trwa montaż osprzętu elektrycznego, grzejników i kotłów oraz balustrad na balkonie.

Wkrótce rozpoczęte zostaną prace związane z zagospodarowaniem terenu.