Status prac budowlanych III etapu

Status prac budowlanych III etapu

Obecnie wykonano fundamenty 4 z 5 budynków, ściany konstrukcyjne 3 parterów oraz strop nad parterem w budynku nr 14. Aktualnie trwają prace murarskie na budynku nr 11 i 14.